Overige brandpreventie

Overige brandpreventie
Blusdeken

Blusdeken

Blusdekens zijn geproduceerd uit een speciaal voor dit doel geweven glasdoek. Deze zijn geschikt om in brand geraakte objecten dan wel personen te blussen. De onbrandbare blusdekens sluiten de zuurstoftoevoer van de brandhaard af, zodat het vuur dooft.

Brandweerbijl

Brandweerbijl

Een brandweerbijl behoort bij een brandweeruitrusting